...مهندسی نفت...Petroleum Eng...

all about petroleum eng(drilling.production

لیست کتاب های حفاری برای دانلود


1) Applied Drilling Engineering SPE Series  By  Adam T. Bourgoyne

megaftp     link----->just click here

4shared     link----->فقط کلیک کنید2) Drilling and Well Completion  By  Carl Gatlin

4shared     link----->فقط کلیک کنید3) Drilling Engineering Workbook  By Baker Hughes

4shared     link----->فقط کلیک کنید4) Standards for Well Supervision for Drilling and Completion  By  Drilling & Completion committee

4shared     link----->فقط کلیک کنید4) Shale Shaker and Drilling Fluid Systems  By  Robinson

4shared     link----->فقط کلیک کنید5) The Technology of Offshore Drilling, Completion and Production  By  ETA Offshore Seminars  Inc.

4shared     link----->فقط کلیک کنید6) Managing Drilling Operations  By  Ken Fraser

4shared     link----->فقط کلیک کنید7) Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids 5E  By  Darley & Gray

4shared     link----->فقط کلیک کنید8) Drilling Fluids Processing Handbook  By  ASME

4shared     link----->فقط کلیک کنید9) Advanced Oil well drilling engineering Handbook  By  Mitchell

4shared     link----->فقط کلیک کنید+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 8:21  توسط نویسنده وبلاگ  |